Sbor přijímá nové členy! Kontaktujte nás na tomto blogu, facebooku nebo přijďte na některou z našich zkoušek, které se konají vždy v úterý v 18:00 v budově Slezské univerzity na Olbrichově ulici 25.

______________________________________________________________________________________________________

O sboru i novém sbormistrovi s Vlaďkou

5. října 2015 v 19:30
Zatímco v posledních dvou letech zahájil sbor akademický rok již na začátku semestru svým vystoupením v dvoraně na Masarykově třídě, letos zazpívá poprvé až zítra na Akademickém dni. Důvodem je dočasná změna na postu sbormistra, neboť naše sbormistryně Vlaďka na čas vymění práci za mateřské povinnosti a ve vedení sboru ji zastoupí pan Josef Kostřiba. Jako rozloučení před touto pracovní pauzou jsem s naší vždy usměvavou Vlaďkou udělala krátký rozhovor.

KPSSU vedeš od roku 2008, kdy jsi jej převzala po panu Škarohlídovi. Dokážeš říci, jaký byl během těch sedmi let tvůj nejkrásnější zážitek se sborem?
Se sborem jsem prožila mnoho krásných zážitků, jedním z nejhezčích byl první výjezd se sborem do zahraničí, konkrétně Lago di Garda, který se uskutečnil asi půl roku poté, co jsem nastoupila jako sbormistryně, a proběhlo tam bližší seznámení se členy sboru. Moc ráda na tehdejší osazenstvo sboru vzpomínám, i když mnozí už v něm nevystupují. Silným zážitkem byl také první vánoční koncert univerzitního sboru spolu s Pěveckým sdružením slezských učitelek v klášterní kapli Neposkvrněného početí Panny Marie, jednalo se o první velký koncert, a když jsme jednu skladbu věnovali vzpomínce na bývalého sbormistra, pana Škarohlída, rozezněly se zvony a museli jsme chvíli vyčkat, než dozní, abychom mohli zpívat. Byl to mystický zážitek, měla jsem pocit, jako by byl pan Škarohlíd v té chvíli s námi.

Na který úspěch sboru jsi nejvíce pyšná?
Za největší úspěch považuji rozhodně účast na soutěži sborové interpretace lidových písní "Europe and it's songs", která se uskutečnila v roce 2011 v Barceloně. Přes velikou konkurenci zde sbor dokázal zaujmout porotu a za své vystoupení byl oceněn zlatým pásem.Co bylo pro tebe ve sboru nejtěžší?
Nejtěžší, to jsou pro mne asi chvíle před jakoukoli soutěží, kdy člověk cítí trému, napětí a zodpovědnost za celkový výsledek, ale na druhou stranu, vyburcuje ho to k lepším výkonům. Těžké pro mě byly také začátky mého působení ve sboru, kdy jsem nastoupila po tak výborném sbormistrovi, jakým byl Petr Škarohlíd.

Uměla bys říci, kam se sbor za tvého působení posunul a zda se splnily tvé očekávání a záměry, které jsi se sborem měla?
Jsem především ráda, že se sbor pod mým vedením začal účastnit mezinárodních soutěží. Sboristé zde mají možnost poznat sbory z celého světa, shlédnout jejich lepší či horší výkony a nasbírat tak zkušenosti a inspiraci. Získaná ocenění jsou pro ně odměnou za dosavadní práci a motivují je k dalšímu tréningu.
Mám radost, že pod mým vedením získali schopnost zpívat s větším citem a prožitkem. Celkově jsem spokojená se vzrůstající úrovní sboru a těším se také na jeho další pokroky pod vedením nového sbormistra, pana Josefa Kostřiby, který sbor obohatí o své dlouholeté hudební zkušenosti.

Jaká je silná stránka sboru a kde jsou jeho rezervy?
Silnou stránkou je určitě velké zapálení pro zpěv. Díky tomu zpěváci dokáží při každém vystoupení zaujmout své posluchače a přenést na ně radost, kterou prožívají při zpěvu. Je to především díky tomu, že sbor je jejich koníček. Vzhledem k tomu, že se jedná o univerzitní sbor, za silnou stránku považuji také všeobecnou vzdělanost jeho členů, která nejen že usnadňuje nácvik skladeb, ale navíc má vliv na otevřenost, s jakou sbor přistupuje k interpretaci skladeb kteréhokoli žánru. Sbor se nezaměřuje jen na jeden styl, ale se stejným zápalem zazpívá renesanční skladbu i spirituál a nebojí se ani na poslech i interpretaci náročných moderních skladeb.
Rezervy vidím hlavně v hlasové výchově, většina členů nemá školený hlas a někteří před příchodem do sboru nikde nezpívali, proto je potřeba sjednotit jednotlivé hlasy a celkovou barvu sboru. Problémem bývá každoroční obměna některých členů na začátku akademického roku. Nově příchozí členové se musí naučit vcelku široký repertoár a jsou připravení účastnit se vystoupení většinou až ve druhém semestru.
Co se týče vizuální stránky sboru, chybí mu reprezentativní sborové kostýmy pro mnohé slavnostní příležitosti, tak snad jednou bude příležitost k jejich realizaci.

Sbor teď za tebe povede pan Josef Kostřiba, mohla bys nám o něm říci pár slov?
Pana Kostřiby (pozn. aut. - mj. bývalý sbormistr Moravskoslezského divadla v Ostravě) si velice vážím jako člověka a samozřejmě jako talentovaného a zkušeného umělce. Znám jej již od dob mého studia oboru sbormistrovství. Často mi poskytoval cenné rady k dirigentské technice a práci se sborem, zároveň jsem od něj získala mnoho informací pro svou diplomovou práci o p. Škarohlídovi.

Několika zkoušek se pan Kostřiba zúčastnil již na konci minulého akademického roku, v čem vidíš největší rozdíl oproti tvému přístupu vedení sboru?
Co se týče zkušeností, vůbec bych si netroufla srovnávat mou a jeho práci se sborem. Na několika málo zkouškách bylo vidět, že se sbor pod jeho vedením velmi snaží a vydal ze sebe i to, co možná nevěděl, že v sobě má (smích). Pan Kostřiba je ve svém oboru odborník, dlouhá léta pracoval v zahraničí, má perfektní hudební sluch, ví, co chce a jak toho u sboru docílit. Vzhledem k tomu, že je zvyklý pracovat s profesionály, věřím, že univerzitní sbor půjde pod jeho vedením kvalitativně nahoru a velmi se těším na novou tvář sboru.

Co bys sboru a panu sbormistrovi popřála do nového akademického roku?
V prvé řadě, ať se jim dobře spolupracuje a rychle si na sebe zvyknou. Dále bych jim přála hodně příjemných společných zážitků nejen při koncertech, ať hudbou rozdávají radost posluchačům a sklízí úspěchy.

Prozradíš nám, kdy se můžeme těšit na tvůj návrat?
Plnohodnotný návrat na místo sbormistra zatím nemohu odhadnout, uvidím, jak budu vše zvládat. Chtěla bych se vrátit co nejdříve, protože se mi po sboru bude stýskat. Pokud budu moci alespoň na chvíli odskočit od mateřských povinností, ráda bych si občas se sborem zazpívala.

Chtěla bys ještě něco dodat?
Chtěla bych poděkovat, a to sboru za dosavadní práci a velkou obětavost v nečekaných situacích, kdy jsme si společně sáhli až na dno. Především ale děkuji za množství příjemných pocitů z dobře odvedené práce a nezapomenutelných zážitků, které jsme prožívali jako přátelé. Myslím, že kdo ve sboru aktivně nezpíval, nepochopí tu symbiózu, kterou lze zažít při sborovém zpěvu.
Dále mé díky patří Petru Vojtalovi za pomoc při organizování všech koncertů a zájezdů, a za neuvěřitelné množství práce, kterou pro sbor dělá a která často není navenek vidět.
V neposlední řadě děkuji vedení univerzity za podporu, osobní zaujetí a vstřícný přístup k činnosti sboru, a rovněž za to, že považují sbor za nedílnou součást univerzity, kterou reprezentuje jak u nás, tak v zahraničí.
 

Další články


Kam dál

Reklama